GEM CENTER

Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1. Cây trồng trên các bồn alu ốp gổ trang trí chi phí thi công giảm do rút ngắn thời gian thi công, vật liệu nhẹ giảm tải cho tòa nhà. Tạo mảng xanh mát trong lòng kiến trúc hiện đại trên không.CÔNG TY TNHH TM- DV CẢNH VIỆT